Avoimestitutkien

Online Educa 2011 – konferenssimatka Berliiniin 30.11.-2.12.2011

Lähdin varhain keskiviikkoaamuna 30.11.2011 kohti Berliiniä ja Online Educa -konferenssia, jota konferenssisivulla mainostetaan seuraavasti: 17th International Conference on Technology Supported Learning & Training – The Largest Global E-Learning Conference for the Corporate, Education and Public Service Sectors. Tämän vuoden konferenssin teemana oli uudet oppimiskulttuurit. Mielenkiinnolla odotin konferenssia!

TV-tornista oli hulppeat näkymät yli Berliinin!

Keskiviikko 30.11.2011
Torstai 1.12.2011
Perjantai 2.12.2011
Loppumietteitä

Keskiviikko 30.11.2011

Ensimmäinen konferenssipäivä, keskiviikko, oli workshop-päivä, mutta myös muuta aktiviteettia oli ohjelmassa. Koska lensin jo aamukoneella Berliiniin, suuntasin hyvissä ajoin konferenssihotelli InterContinental Berliniin ja kävin rekisteröitymässä konferenssiin. Sen jälkeen hakeuduin eOppimiskeskuksen ja Future Learning Finlandin Finnish Learning Networks -standille konferenssin näyttelyosastolla. Suurin osa standeista oli jo ehditty pystyttää, mutta muutamia vielä rakenneltiin.

Finnish Learning Networks

Vaikka keskiviikko oli vielä melko hiljainen konferenssipäivä, ihan mukavasti tuntui väkeä kuitenkin kulkevan näyttelyosastolla, ja AVO-hanketta tuli esiteltyä usealle konferenssivieraalle. Monipuolinen ja laaja-alainen hanke tuntuikin tarjoavan vähän jokaiselle jotakin kiinnostavaa. SeOppi-lehden uusin numero ja AVO-hankkeen logoilla varustettu muistitikku (joka sisälsi kaksi vuosikertaa SeOppi-lehdestä) tuntuivat tekevän hyvin kauppansa. Myös AVO-hanketoimijoiden konferenssiesityksiä mainostavia flyereita jaettiin. Suomalaisuus näkyi standilla Marimekon Unikko-kuosisten pöytäliinojen, Aalto-maljakon muotoisten teräskulhojen ja niiden sisältämien suomalaisten makeisten kautta.

Standilla jaettua tavaraa

Oma esitykseni esitysajankohta oli vasta perjantaina, mutta kävin myöhemmin keskiviikkoiltapäivänä tapaamassa esityssessioni puheenjohtajaa Wilfred Rubensia, kenen kanssa olimme ennalta sopineet näkevämme voidaksemme keskustella sessiosta ja esityksistä. Valitettavasti kaksi muuta session esiintyjää eivät tuolloin päässeet paikalle, joten juttelimme sitten enemmän omasta esityksestäni ja yleisistä asiosita sessiota koskien. Wilfred antoi vielä viime hetken vinkkejä esitystä varten, esitti kysymyksiä esitystäni koskien ja lisäksi keskustelimme esitysten jälkeen varattavan ajan keskusteluteemoista, joilla yleisöä saataisiin houkuteltua mukaan. Kuten Wilfredillekin sanoin, arvostin todella sitä, että hän halusi keskustella sessiosta ja valmistella sitä ennalta yhdessä esiintyjien kanssa. Se teki esityksen viimeisten viilausten tekemisen helpommaksi esiintyjille, mutta myös varmistaisi sen, että kuulijat saisivat esityksistä enemmän irti.

Myöhemmin illalla oli ohjelmassa konferenssiesiintyjien Speakers’ Reception, jonka konferenssijärjestäjät olivat järjestäneet puhujien toisiinsa tutustumista varten ja myös samaa tarkoitusta varten kuin Wilfredin järjestämä tapaaminen (Wilfred halusi tavata esiintyjät muulloin kuin tässä tilaisuudessa, koska ei itse päässyt osallistumaan siihen).

Kutsu Speakers' Receptioniin

Tilaisuuteen saapujat ohjattiin eri pöytiin, joihin oli koottu muutaman eri session esiintyjiä oman session esiintyjien lisäksi. Omassa pöydässäni ei ollut lopulta kovin montaa konferenssiesiintyjää, mutta ilta vierähti mukavasti keskustellen irlantilaisen ja hollantilaisen herran kanssa. Juttua riitti niin esitystemme aiheista, opetusteknologiasta yleensä kuin maidemme tavoistakin. Puhujien tilaisuus oli mielestäni ehdottomasti konferenssin kohokohtia!

Speaker's Reception

Torstai 1.12.2011

Hyvin nukutun yön jälkeen suuntasin jälleen konferenssihotellille – oma hotellini oli vain parinsadan metrin päässä siitä. Aamulla oli ohjelmassa konferenssin Opening plenary. Tilaisuuteen varattu sali oli valtaisa! Vielä saapuessani saliin ei montakaan konferenssiosallistujaa ollut paikalla, ja muutenkin vaikutti melko hiljaiselta koko konferenssihotellissa siihen nähden, että paikalle olisi tulossa parisentuhatta osallistujaa. Avaussession alku viivästyi lopulta puolisen tuntia, mutta viive ei haitannut, koska sessioiden välille oli jätetty hyvin aikaa.

Avaussession aloitti puheenjohtaja Talal Abu-Ghazaleh omalla nimellään olevasta School of Businessista Jordaniasta.

Talal Abu-Ghazaleh

Hän kertoi hieman tilastotietoa konferenssiin liittyen. Kuten mainittu, konferenssivieraita oli kaikkiaan odotettavissa n. 2000 sadasta eri maasta. Puhujia konferenssissa oli 300. Suomalaisia konferenssissa oli kolmanneksi eniten, hollantilaisia eniten. Vaikka olin kyllä havainnutkin suomalaisia olevan paljon paikalla, en silti olisi uskonut että pienestä maastamme olisi ollut kolmen parhaan joukkoon, sama tietysti pätee myös pieneen Hollantiin :) Vaikka mielestäni kansainvälisissä konferensseissa parasta on juuri tavata ihmisiä eri puolilta maailmaa ja mielelläni haluankin käyttää aikaa heidän kanssaan keskusteluun, on toki niinkin, että usein tuntuu että täytyy mennä ulkomaille asti tavatakseen myös maanmiehiään.

Talal Abu-Ghazaleh myös painotti haluavansa puhua oppimisesta eikä opettamisesta, ja opettajia hän nimittäisi mieluummin fasilitaattoreiksi. Sanaston muuttaminen on Abu-Ghazalehin mukaan tärkeää, koska se vaikuttaa myös käytäntöön. Educate-termin alkuperäinen tarkoitus on Abu-Ghazalehin mukaan enganniksi käännettynä pull out the knowledge, vaikka tiedon työntäminen on ollutkin vallitseva tapa uusien asioiden opettamisessa. Abu-Ghazaleh ei halua pelkästään uudistaa koulutusjärjestelmää, vaan vanhan tilalle uuden, jossa teknologialla on selkeä rooli, ja jossa korostuu education for citizenship -näkökulma, joka on avainroolissa koko oppimisen uudistamiseen.

Neelie Kroesin (Vice President of the European Commission and European Digital Agenda Commissioner) mukaan koulutus on avain menestykseen. Pääsy internetiin tulisi olla mahdollista kaikkialla ja jo pienille lapsille tulisi tarjota mahdollisuus teknologian käyttöön sekä opiskella itselle parhaiten sopivalla tavalla. Käytännössä kuitenkin puhe on helppoa ja muutos on vaikeaa. Kroesin mukaan digitaalinen lukutaito tulisi olla päätöksenteon agendassa – lapset tulisi altistaa pienestä pitäen taidoille, jotka siihen liittyvät. Rahoitusta ja tukea tulisi olla saatavilla – välineet ovat jo markkinoilla, mutta niitä pitäisi käyttää enemmän opetuksessa. Päätöksentekijät pitäisi osallistaa opetusteknologia-asioihin, sillä he saattavat ajatella opetusteknologian olevan rahantuhlausta tietämättä miten paljon hyötyä sen kautta voidaan saavuttaa. Heille pitäisi näyttää todellisia saavutettuja hyötyjä. Opetusteknologian suunnittelussa mukaan tarvitaan kaikkia, ei vain asiantuntijoita, koska tarvitaan luotettavia ja käyttäjäystävällisiä tuotteita. Myös oppimisen pitäisi nähdä koskevan kaikkia, ei vain asiantuntijoita, opiskelijoita ja opettajia.

Peter Nowak, journalisti ja Sex, Bombs and Burgers -kirjan kirjoittaja piti puheenvuoronsa aiheesta Food technology and the Rise of Enterpreunial Education.

Peter Nowak

Hän yhdisti mielenkiintoisella tavalla elintarviketeknologian ja koulutuksen. Nowakin mukaan yleensä paheksuttava elintarviketeknologia on mahdollistanut sen, että ihmiset ovat ylipäänsä yhä olemassa – hyvin luonnonmukaisessakin tuotteessa (esim. omena) on taustalla enemmän teknologiaa kuin ensin ajattelisi. Toisaalta, kun perheen molemmat aikuiset ovat palkkatyössä, ruokaa on vähemmän aikaa tehdä ja pikaruoan syöminen yleistyy. Paremmat mahdollisuudet kouluttautua alkavat ruoasta. Nowakin teesit miksi oppimisen tulee muuttua ovat seuraavat:

 • Learning is instinctive
 • Technology making it easier
 • Old school-attitudes must change
 • Enterpreneurialism is the most important skill that can be taught

Toinenkin journalisti, John Bohannon, piti puheenvuoron – hänen aiheensa oli Without Google and Wikipedia, I am Stupid. Bohannon viittasi taannoiseen tutkimukseen, jonka mukaan opiskelijat opiskelivat asioita eri tavoin riippuen heidän etukäteen saamastaan tiedosta koskien myöhempiä mahdollisuuksia hakea faktatietoa testitilanteessa. Mikäli opiskelijat saisivat tarkistaa asioita jälkikäteen verkosta, he keskittyivät ajattelemaan ja muistamaan tiedonhakuun liittyviä välineitä ja informaation sijaintia, eivätkä itse asiaa. Käytössämme olevat välineet muokkaavat aivojamme. Bohannon myös toi esiin Googlen ja Wikipedian kautta saatavan tiedon luotettavuuteen liittyviä näkökohtia esityksessään.

Jeff Borden (Senior Director of Teaching and Learning) Pearsonilta (joka toimii Online Educan pääsponsorina) puhui aiheesta Useful Ed Tech: What Educators Want and What Education Needs. Hän toi esiin erilaisia verkostoanalyysin mahdollisuuksia, joita verkkokurssien ylläpitäjät voivat hyödyntää saadakseen tietoa opetuksen suunnittelun tueksi. Opettajat voivat sijoittaa erilaisia opiskelijoita haluamansalaisiin ryhmiin tai saada ennustavaa tietoa opiskelijoiden tulevasta tenttimenestyksestä verkko-opiskelualustoista saatavan tiedon pohjalta. Sitä kautta teknologia voi Bordenin mukaan parantaa opetusta.

Keynote-puheenvuorojen jälkeen osallistuin sessioon nimeltä Twitter and Blogging: Is this Education?, jossa Helen Keegan (University of Salford, UK) piti esityksensä aiheesta Blogs, Twitter and Openness: Serendipity and Opportunity vs. the Tyranny of Authority. Hän kertoi kokemuksiaan opetusteknologian käytöstä opetuksessaan. Facebook on opiskelijoiden eniten käyttämä sovellus, sen sijaan Twitter ei niinkään. Opiskelijat pohtivat ammatillisen ja yksityisen minänsä yhdistämistä tuottaessaan aineistoa sosiaalisen median välineillä, ja se on heille vaikeaa ja uutta. Keegan on ottanut Twitterin pakollisena välineenä käyttöön joillakin kursseillaan, jolloin kursseille luotiin oma hashtagi. Kun myöhemmin uudet opiskelijat aloittivat samoja kursseja kuin aikaisemmin käyneet, opiskelijoiden välille syntyi yhteistyötä. Verkot ja elämä verkkojen ulkopuolella eivät ole erillisiä, vaikka Keeganin kokemusten kautta vaikutti siltä, että jotkut opiskelijat eivät tätä ihan olleet sisäistäneetkään Twitteriin laittamiensa viestien negatiivisen sisällön perusteella.

Sharon Stoergerin (University of Wisconsin, Milwaukee, USA) esitys aiheesta This is what Learning Looks Like: Using Analytic Tools to Visualise Classroom Twitter Conversations esitteli erilaisia välineitä informaation visualisointiin. Esimerkiksi Twitter saatetaan helposti kokea hankalaksi seurata ja hahmottaa eri keskusteluja, ja sen käytössä informaation visualisointi voi auttaa. VizThink, yhteisö visuaalisille ajattelijoille löytyy verkosta ja sen kautta löytyy materiaaleja ja tietoa tapahtumista aihealueeseen liittyen. Tässä Stoergerin esittelemiä välineitä visualisointiin:

 • TweetTopicExplorer korostaa halutun käyttäjänimen Twitterissä koostaen siitä erilaista tietoa (esim. tietyn käyttäjänimen eniten käyttämät sanat) visuaaliseksi esitykseksi. Esimerkiksi @OEBconference-käyttäjätiliin liittyvää tietoa:

  TweettopicExplorer OEB:sta

 • Twitterfallin avulla on mahdollista saada visuaalista tietoa siitä, mitä tietyllä alueella puhutaan tietystä aiheesta.
 • Portwiture etsii Flickristä käyttäjän uusimpien Twitter-päivitysten sisältöön sopivia kuvia.
 • Tweetstats tuottaa monipuolista tilastotietoa käyttäjän Twitter-tilistä, esimerkiksi oman tilini statistiikkaa twiittausten osalta:

  Tweetstats-tilastoa omasta Twitter-tilistä

 • Trendsmap on maailmanlaajuinen, reaaliaikainen Twitter-trendien kartoitustyöväline, jolla voi hakea vaikkapa tietoa siitä, mistä Suomessa tällä hetkellä tweetataan.
 • Twitter Friend Network Browser havainnollistaa suhteita omassa verkostossa visuaalisesti.
 • revisit on reaaliaikainen visualisointityökalu Twitter-veiesteistä tietyn aiheen ympärillä.

Session viimeinen esiintyjä, norjalainen Kjell Atle Halvorsen (Norwegian University of Science and Technology) puhui aiheesta Interactive Learning by Blogging. Hän esitteli sosiaalisen median, tarkemmin blogien, käyttöä aikuisopetuksen ja ns. digitaalisten immigranttien näkökulmasta. Aikuisopiskelijoiden piti perustaa blogi, jossa kirjoitettiin ja kommentoitiin toisten kirjoituksia ryhmissä. Kokemukset kertoivat, että blogit olivat aikuisille vieras maailma, mutta he rohkaistuivat ja pyysivät omia kollegoitaankin lopulta bloggaamaan. Asenteet muuttuivat samalla jopa laajemmin myönteisiksi sosiaalista mediaa kohtaan, mitä ne eivät alkujaan välttämättä olleet. Blogien käyttö oli kaikkiaan hyvä oppimiskokemus. Vaarana oli niiden kautta ajautuminen sivupoluille.

Iltapäivällä osallistuin The Link between Real and Virtual Worlds -nimiseen sessioon.

The Link between Real and Virtual Worlds -session puhujat

Cristina Stefanelli (Consorzio FOR.COM. – Formazione per la Comunicazione, Italy) kertoi kokemuksista AVATAR-nimisestä projektista esityksessään Added Value of Teaching in Virtual World: Lesson Learnt from the AVATAR project. Projektissa opetettiin toisen asteen oppilaitosten opettajille virtuaalimaailmojen käyttöä opetuksessa. Virtuaalimaailmojen voidaan nähdä olevan hyödyllisiä, koska niiden kautta opiskelijat voivat saavuttaa lisätaitoja. Projektissa käytettiin mm. Kenneth Y T Limin viitekehystä, jonka tavoitteena on helpottaa tehokasta ja tavoitteellista virtuaalimaailman oppimisympäristöjen suunnittelua. Projektissa myös analysoitiin olemassaolevia virtuaalimaailmoita. Kokemusten mukaan toimivaa oli toisilta oppiminen (mikä esti putoamasta pois koulutuksesta), epämuodollinen mentorointi (esim. virtuaalimaailman objektien rakentamisessa auttaminen), tarkkailemalla oppiminen, käytännön tekeminen ja tuki sekä opastus. Sen sijaan teoreettinen näkökulma ja asynkroniset opitun reflektointiharjoitukset eivät auttaneet ja kasvokkain tapahtuvaan oppimiseen olisi pitänyt olla enemmän aikaa. Stefanelli mainitsi esityksen lopussa myös Euroversity-verkostosta, jonka tavoitteena on auttaa jakamaan tietoa virtuaalimaailmoissa tapahtuvasta oppimisesta.

Sónia Hetzner (Innovation in Learning Institute, University Erlangen-Nürnberg, Germany) kertoi seuraavaksi lisätystä virtuaalisuudesta esityksessään Augmented Virtuality! Lähtökohtana oli näkemys simulaatioiden irrallisuudesta todellisen maailman kokemuksista, joka oli tavoitteena ylittää. Tätä varten oli rakennettu malli, jossa yhdistyvät pedagoginen viitekehys, kaikkien simulaation vaiheiden tuki sekä prosessin tueksi kehitetyt palvelut. Kehitetty malli kulki nimellä SLL-A-LRS (siitä ei kuitenkaan puhujan mukaan löydy vielä verkosta tietoa). Lisätietoa projektista löytyy sen verkkosivuilta.

Session viimeinen esitys oli Michael Watkins (Toolwire, USA) Turning Knowledge into Action: Enabling Contextual Learning and ‘Natural Assessment’ through Immersive Learning Environments. Keskeinen ongelma oppimisessa on muuttaa tieto kokemuksiksi, jotka tallentuvat paremmin mieleen. Watkins esitteli lakiopiskelijoiden oppimisen tueksi rakennettua simulaatiota, jossa piti rakentaa case todellisuutta simuloivassa ympäristössä. Arviointi tapahtui oppimisprosessin lomassa eikä sen jälkeisenä lopputenttinä. Esityksestä oli valitettavasti hankala päästä jyvälle siitä, miten simulaatio poikkesi ilman sitä toteutettavissa olevista case-harjoituksista, mutta Watkinsin mukaan simulaation käyttö oli opiskelijoiden mukaan onnistunut kokemus. Tarkempaa tietoa löytyy Toolwiren www-sivuilta.

Torstai-iltana ohjelmassa oli vielä OEB ‘Around the World’ -iltajuhla konferenssiosallistujille, josta löytyi paitsi hyvää ruokaa, myös hyviä kontakteja.

OEB 'Around the World' Party

Perjantai 2.12.2011

Esitykseni Selection criteria for a communication tool in a distributed network oli hyväksytty esitettäväksi konferenssissa. Esitykseni aiheena oli AVO-hankkeessa kokeiltujen verkkokeskusteluvälineiden käytöstä saadut kokemukset ja esityksessä oli tarkoitus esitellä valintakriteereitä verkkokeskusteluvälineen pohjaksi. Esitykseni oli sijoitettu Technology Tools for Skills (TTS) -session alisessioon TTS46: What Tool, Which Media? ja esitysajankohtana oli perjantai 2.12. klo 11:45-13:00. Esitysslidet löytyvät täältä.

Muita esiintyjiä samassa sessiossa olivat Iris Driessen, yläasteen hollanninkielenopettaja, kuka oli kiinnostunut opetusteknologian käytöstä opetuksessaan. Irisin esitys oli otsikoitu Using Social Media and Effective Educational Practices. Iris esitteli useita kiinnostavia välineitä:

 • SoapBox ja Socrative ovat välineitä reaaliaikaisten kyselyiden luontiin palautteen saamiseksi opetustilanteessa ja opetuksen vuorovaikutteiseksi tekemiseen.
 • TubeChop on väline videoiden palojen leikkaamiseen Youtubessa olevista videoista.
 • Lyhyiden videohaastatteluiden tai videoitujen vastausten tuottamiseen soveltuva väline on Intervue.
 • Mindmapping-työkaluista Iris esitteli Spiderscriben, joka mahdollistaa myös linkkien ja dokumenttien lisäämisen miellekrattoihin:

  OEB Spiderscribe

Lisää tietoa löytyy Irisin www-sivulta.

Session lopuksi Atish Gonsalves (United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), Hungary) kertoi sosiaalisen median työkalujen yhteiskäytöstä UNCHR:ssa käytössä olevien verkko-opiskeluympäristöjen kanssa.

Kuten mainitsin, sessiomme puheenjohtaja Wilfred Rubens oli tehnyt hyvää työtä miettiessään yleisölle kysymyksiä esitysten loppuun jätettyyn kymmenminuuttiseen. Hyvää keskustelua syntyikin mm. eri välineiden affordanssien merkityksestä onnistuneelle välinevalinnalle. Wilfred on myös laatinut koosteen sessiosta blogiinsa – hollanniksi, mutta Google Translate osaa aika hyvin tuon kääntää :) Myös Linda Saukko-Rauta on piirustellut blogiinsa visuaaliset muistiinpanot session esityksistä.

Perjantainakin tuli vietettyä aikaa suomalaisten oppimisverkostojen standilla, jossa tekemisistämme kiinnostuneita ihmisiä kävi juttelemassa mukavasti. Paljon on tehty AVOssa ja sitä oli ilo esitellä maailmallakin!

Loppumietteitä

Kaiken kaikkiaan Online Educa oli mahtava ja hyvin järjestetty konferenssi. Itselleni jäi vielä todella hyvä mieli aivan konferenssin lopussa, kun olin konferenssihotellin aulassa tekemässä jo lähtöä. Minulta tultiin pyytämään vielä SeOppi-lehteä – oman esitykseni sessiossa kuuntelemassa ollut mies ei ollut ehtinyt napata lehteä session jälkeen, kun niitä jaoin. Samalla hän kertoi, että oli pitänyt oman esitykseni konkreettisuudesta – sitä ei hänen mukaansa ollut suuressa osassa konferenssin esityksiä. Itselläni oli ehkä vähän samanlaisia kokemuksia, ja toisaalta oli jälleen havaittavissa, että paljon samanlaisia juttuja tehdään muualla kuin Suomessakin, ei sillä tavoin mitään uutta ja ihmeellistä. Syntyneet kontaktit olivat varmasti konferenssin arvokkainta antia. AVO-hankkeen konferenssissa olleet toimijat ansaitsevat erityiskiitoksen hyvästä seurasta!

Goodbye OEB!

Konferenssikuvia ja -videoita löytyy Online Educa -sivuilta.

Katso myös Mobiilisti-hankkeen blogista kooste Online Educa 2011:stä!


Tämä materiaali on tuotettu osana AVO-hanketta, jonka rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus. Hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry.

avo

5 Comments »

 1. Kiitos hyvästä wrap-upista! Harmi, että oma lentoni oli myöhässä enkä ehtinyt puhujien tapaamiseen keskiviikkona.

  Comment by Esko Lius — December 12, 2011 @ 12:24 | Reply

 2. MIelenkiintoisia sovelluksia olit bongaillut. Hyvä kirjoitus!

  Comment by Johanna Salmia — December 12, 2011 @ 14:04 | Reply

 3. Kiva jos oli hyötyä noista poiminnoista ja koosteesta :) Satuin tosiaan pariin tosi hyvään esitykseen, jossa noita sovelluksia esiteltiin.

  Comment by Joanna Kalalahti — December 12, 2011 @ 14:18 | Reply

 4. Olipa mukava lukea kokemuksistasi. Wilfred Rubens on vaikuttanut minuunkin ja pidän hänen blogin seurattavissa vaikka kieli ei ole tuttu.
  Kyllä jokaisen suomalaisen verkko-opettajan olisi päästävä Berliinin Online Educaan ainakin kerran elämässä…

  Comment by Heli Nurmi — December 13, 2011 @ 19:48 | Reply

 5. Kiva kuulla Heli että tykkäsit lukea. Olen ehdottomasti samaa mieltä, OEB on käymisen arvoinen konferenssi – edes kerran :)

  Comment by Joanna Kalalahti — December 14, 2011 @ 15:43 | Reply


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: