Avoimestitutkien

September 18, 2012

Twheel – uudenlainen visuaalinen käyttöliittymä

Suomalainen Fluid Interaction -niminen yritys on kehittänyt aivan uudenlaisen, visuaalisen käyttöliittymän Twitteriin. Twheelin kehittäjät mainostavat käyttöliittymäänsä aivoystävälliseksi.

Käyttöliittymän suunnittelun ja toteutuksen taustalla olevaan filosofiaan voi tutustua yrityksen blogista löytyvän kirjoituksen kautta – Twheelistä löytyy juttu myös uusimmasta (11.9.2012) Tiede-lehdestä sivulta 54.

Sovellus on toistaiseksi saatavissa iPhoneen, yrityksen sivulta löytyvän tiedotteen mukaan se olisi myös tulossa Android-laitteille.


Tämä materiaali on tuotettu osana AVO-hanketta, jonka rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus. Hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry.

avo

August 15, 2012

Visualisointia

Jo päättyneen AVO-hankkeen aikana toteutetussa hanketutkimuksessa nousi hanketoimijoilta esiin toive hanketoimintamme ja eri osahankkeiden ja -projektien keskinäisten suhteiden ja toiminnan visualisoimiseksi. Jossain vaiheessa tuli etsiskeltyä tähän mahdollisesti soveltuvia työkaluja (kuten Dabbleboardia), mutta asia ei kamalasti edennyt – liekö johtunut välineiden puutteesta, toimivan visualisointitavan puutteesta vai ihan vaan ajatuksen hauduttelutarpeesta. AVO2-hankkeessa tarve visualisoinnille on akuutti edelleen. Koska tietoa on niin paljon ja aikaa sen läpikäymiselle kuitenkin vain vähän, tulisi löytää jokin sellainen esitysmuoto, jonka kautta AVO2-hankkeesta kiinnostunut saa hyvän kokonaiskuvan mahdollisimman nopeasti, jopa yhdellä vilkaisulla.

Ylipäätään datan visualoisointi tuntuu olevan melko kuuma aihe tällä hetkellä – isommassakin mittakaavassa – olemassa olevien tietovarantojen esittämisessä ja analysoinnissa. Tiivis artikkeli datan visualisoinnista löytyy Helsinki Region Infosharen www.hri.fi -verkkopalvelusta. Ks. myös David McCandlessin TED talk datan visualisoinnista:

Viime vuoden lopulla Online Educa -konferenssissakin esiteltiin jonkin verran visualisointiin soveltuvia välineitä (ks. matkaraportissani esitelty joitakin).

Kesäkuussa pohdimme hanketutkimus- ja laatuporukan kanssa tapoja AVO2-toiminnasta viestimiseen mahdollisimman visuaalisesti ja mielenkiintoisesti. Pahitteeksi ei olisi, että kohderyhmällemme tarjoutuisi myös mahdollisuus kommentoida tai jollakin tavalla osallistua hanketoimintaamme ja sen kehittämiseen. Esiin nousi parikin kiinnostavaa ajatusta, joita olisi syksyn 2012 kuluessa hanketoimijoiden kanssa kehitellä eteenpäin toteutuksen tasolle.

Ensinnäkin ajattelimme lähteä visualisoimaan hanketoimintaan liittyviä keskeisiä käsitteitä interaktiivisten posterien avulla. Hankekollega Kaisa kertoi Glogster-nimisestä sovelluksesta, jolla voi tehdä verkkoposterin. Glogsterin esittelysivulla sitä kuvataan sosiaaliseksi verkostoksi, joka perustuu glogien luomiseen ja jakamiseen. Glogi on nimitys sovelluksella luotaville interaktiivisille postereille, joihin voi sisällyttää mm. tekstiä, grafiikkaa, musiikkia, videoita. Kokeilin toteuttaa kokeiluglogia hankkeemme yhden käsitteen, yhteisöllisen oppimiskulttuurin visualisoimiseksi ja avaamiseksi.

Muitakin mahdollisia työkaluja vastaavantyyppisen verkkoposterin luomiseksi löytynee. Maanantaina kuulin hanketoimijakollegalta Annelta ThingLink-nimisestä työkalusta. ThingLinkillä näyttäisi onnistuvan myös verkkoposterien tuottaminen. Glogsteria kesäkuussa kokeillessani en löytänyt siitä mahdollisuutta jakaa glogia muiden editoitavaksi edelleen, jolloin ainoaksi mahdollisuudeksi jää yhteisen tunnuksen jakaminen kaikille niille, keiden haluaa editointiin osallistuvan. ThingLinkissä sen sijaan muokkausoikeuksia voi jakaa halutessaan. Kuvan luominen ja linkittäminen oli erittäin helppoa (sovellus oli varsin intuitiivinen). Tein itse yksinkertaisen kokeilukuvan, jossa aloittelin rakentamaan kuvaohjetta tietokoneen oheislaitteiden kytkemisestä koneeseen…

Keksimme kesäkuussa myös, että AVO2-hanketoimintaa voitaisiin havainnollistaa erilaisia aikajanasovelluksia käyttämällä. Olen kokeillut jotakin vastaavaa joskus muutama vuosi sitten, mutta en oikein osannut lähteä sitä käyttämään. Nyt etenkin muutama noista sovelluksista innosti ihan eri tavalla. Ihastuin erityisesti Dipityyn. Dipity mahdollista kommenttien jättämisen, se antaa jakaa yksittäistä aikajanamerkintää / -postausta sosiaalisen median yleisimmin käytettyjen verkkopalveluiden kautta, esittää monimediaista aineistoa… Tein testiaikajanan AVO2-hanketoiminnan visualisointia ajatellen.

Muita verkossa toimivia aikajana-softia joita testailin olivat:

Löysin myös vertailutietoa aikajanasoftista / -verkkopalveluista.

Mindmap-työkalutkin ovat kehittyneet eteenpäin. Jo edellä mainitussa Online Educa 2011 -raportissa oli maininta Spiderscribe-nimisestä miellekarttasovelluksesta. Spiderscribe mahdollistaa myös muunlaisen aineiston kuin pelkän tekstin linkittämisen miellekarttaan.

Erilaisten webbisisältöjen organisointiin ja jakamiseen tarkoitettua Pearltrees-nimistä sovellusta voi myös käyttää miellekarttojen luomiseen.

Tänä aamuna hankkeemme hanketutkimus- ja laatupalaverissa puhuimmekin siitä, että ko. työkalua voisi hyvin käyttää myös esimerkiksi oman verkostomme toimijoiden ja osaprojektien sekä -hankkeiden välisten suhteiden havainnollistamiseen. Kokeilin itsekin hieman työkalun käyttöä – tällainen pikakokeilustani tuli :)

Olen ehkä maininnutkin, että oma hahmottamistapani on hyvin lineaarinen ja tekstuaalinen. Olen kuitenkin huomannut innostuneeni visuaalisemmista esittämistavoista enemmän nyt, kun välinepuolella näyttäisi olevan nyt enemmän, parempaa, kypsempää ja monipuolisempaa tarjontaa. Tiedoksi muuten kaikille kiinnostuneille: Sometu-verkosto on järjestämässä elokuun viimeisellä viikolla Virtuaali-Qelluntaita yhdessä tekemisen teemalla, ja yhdessä tekemisessä kokeillaan juurikin erilaisia tekemistä visualisoivia välineitä. Tervetuloa mukaan!


Tämä materiaali on tuotettu osana AVO-hanketta, jonka rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus. Hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry.

avo

Create a free website or blog at WordPress.com.