Avoimestitutkien

November 17, 2009

AVOssa aloitellaan Wikikirjan tuottamista yhdessä

AVO-osaprojektissamme on perustettu sisällöllinen kehittämisryhmä, jonka yhteisenä tehtävänä on laittaa alulle laaja-alaisen wikikirjan nimeltä Viisautta wikin tekoon tuottaminen wikeistä Wikikirjastoon.

Viisautta wikin tekoon

Kirja halutaan tuottaa nimenomaan sellaiselle alustalle, jossa se jatkossakin voisi elää, toisaalta kirjalle halutaan saada myös mahdollisimman monia kirjoittajia. Sisällölliseen kehittämisryhmään kuuluu jäseniä niin yliopisto-, koulu-, kirjasto- kuin yritysmaailmastakin. Kaikki ovat tulleet ryhmään vapaaehtoispohjalta – palkkaa emme osallistumisesta maksa. Mutta ryhmän jäsenet ovat kuitenkin ilmeisesti nähneet tämänkaltaisen materiaalin tuottamisprosessin sekä itse tuotteena syntyvän materiaalin tarpeellisena, koska ovat mukaan lähteneet, mikä on ollut ilahduttavaa.

Sisällöllinen kehittämisryhmä on kokoontunut lokakuun 2009 lopulla yhden päivän mittaiseen työskentelysessioon. Session aikana keskusteltiin erilaisten kohderyhmien ja käyttäjätahojen wikien käytöstä ja tarpeista wikimateriaalin suhteen, jotta ne voidaan ottaa huomioon materiaalissa. Myös materiaalin runkoa alettiin hahmotella. Kehittämisryhmä tuottaa wikikirjan pohja-aineistot loppuvuoden 09 ja vuoden 2010 ensimmäisten kuukausien aikana, sen jälkeen panostetaan erityisesti materiaalin levittämiseen laajemmalle. Tosin kirjaa ei ole tarkoitus, Wikikirjaston ja wikituotannon hengen mukaisestikaan, tuottaa salassa edes alkuvaiheessa, vaan kaikki kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan tuotantoprosessiin alusta alkaen. Kirjan kirjoittamisesta on tiedotettu mm. Sometuun perustetussa AVO Wikit ja blogit -ryhmässä, jonka kautta ryhmä viestii toiminnastaan laajemmalle. Jatkossa toivomuksena on myös, että kirjasta löytyisi sisältöä siten, että erilaiset kohderyhmät voisivat hyödyntää sitä erilaisiin käyttötarpeisiinsa.

Uudenlaisten toimintamallien omaksuminen lienee niitä suurimpia sosiaalisen median käytön aloittamisen haasteita. Esimerkiksi wikien kohdalla kynnys kirjoittaa ja julkaista voi olla ensimmäinen, joka täytyy ylittää. Sen jälkeen on uskaltauduttava muokkaamaan muidenkin tuottamia tekstejä ja hyväksyttävä se, että muutkin saattavat muokata omia tekstejä. Wikeissä ei ole yhtä kirjoittajaa – toisaalta se juuri onkin niiden rikkaus.

tekstin muokkaaminen

Myös keskeneräisyyden hyväksyminen on asia, joka ei välttämättä ole ihan helppo juttu. Kun itse lisäsimme kirjan pohjaa Wikikirjastoon, mietimme kovasti, kuinka valmiiksi lisäämme kirjan rakenteen kehittämisryhmän ajatusten pohjalta. Tämän pohtiminen liittyi osin myös Wikikirjaston toimintamalliin – koska wikikirjastossa vain ylläpitäjä voi poistaa sivuja, näimme parhaaksi lisätä ensi alkuun sivuja vain harkiten – niiden lisääminen kun onnistuu keneltä tahansa. Toisaalta mietimme asiaa myös nimenomaa keskeneräinen-valmis -näkökulmasta. Luultavasti kirjoittaminen voisi olla helpompaa, jos rakenne olisi mahdollisimman valmiina. Mutta tällöin olisimme itse tehneet myös rajaukset rakenteen suhteen paljon valmiimmiksi, mikä saattaisi lukkiuttaa niitä – luultavasti rakennetta ei niin hanakasti lähdetä muokkaamaan? Tämä on vain oletus. Toisaalta wikituotannossa on myös se etu, että keskeneräisyyden hyväksyminen toimii myös ajansäästömielessä – kaikkea ei tarvitse yhden henkilön tehdä valmiiksi.

Vertaistuottaminen itsessään on kiinnostava ilmiö. Odotukset ryhmän tuottaman materiaalin suhteen ovat tietysti korkealla, käytännössä nähtäväksi jää, miten tällainen yhteiseksi hyväksi tuottaminen tulee onnistumaan. Muiden työkiireiden ohessa tästä varmaankin tingitään ajankäytön osalta ensimmäisten joukossa. Koetamme kuitenkin kannustaa ryhmän jäseniä (ja muitakin) tuottamaan edes vähän, alkua, josta muut voivat jatkaa eteenpäin. Kannustuksella on varmasti suuri merkitys. Varmaan myös sillä, miten materiaalia ylipäänsä lähtee syntymään, ja minkä tasoista, minkälaista siitä syntyy. Mikäli tuotanto lähtee hyvin liikkeelle, varmasti positiivinen malli synnyttää halua osallistua itsekin tuottamaan. Mikäli syntyvä materiaali vaikuttaa laadukkaalta ja käyttökelpoiselta, sekin lisää varmasti intoa osallistua tuottamiseen, kun nähdään että tuottamiseen käytetty aika tuottaa hyvää tulosta.

Tervetuloa kaikille aiheesta kiinnostuneille mukaan tuottamaan aineistoa yhteiseen käyttöön!


Tämä materiaali on tuotettu osana AVO-hanketta, jonka rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin ELY-keskus. Hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry.

avo

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: