Avoimestitutkien

September 15, 2009

Wikit ja blogit opetuksessa ja sisältöjen tuottaminen osana AVO-hanketta

Tampereen yliopiston Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos on mukana laajassa Avoimet verkostot oppimiseen (AVO) -hankkeessa, joka kuuluu opetusministeriön hallinnoimaan Manner-Suomen ESR-ohjelman toimintalinjaan Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi. Hanke ajoittuu vuosille 2008-2011. Rahoittava viranomainen on Lapin lääninhallitus. Hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry. Hankkeessa pilotoidaan, koulutetaan ja tuetaan uusien toimintamallien pedagogista ja kriitistä käyttöönottoa oppilaitoksissa ja kansalaistoiminnassa. Työskentelen hankkeessa projektitutkijana.

Osaprojektimme Wikit ja blogit opetuksessa ja sisältöjen tuottaminen vastuulla on tuottaa lähi- sekä verkkokoulutuspaketteja wikien ja blogien opetuskäytöstä, kouluttaa hankkeen kohderyhmiä ja luoda samalla hyviä sosiaalisen median koulutuksen käytänteitä, jotka jäisivät elämään hankkeen päätyttyäkin. Lisäksi osaprojektimme toteuttaa AVO-hankkeessa toiminnallista kehittämistutkimusta hankkeen toiminnan tueksi. Tutkimuksen tavoitteena on auttaa hanketta saavuttamaan tavoitteensa sekä tuottaa tietoa ja sellaisia toimintamalleja, joiden avulla pystytään edistämään avointa sisällöntuotantoa ja sosiaalisen median käyttöä verkostomaista toimintamallia hyödyntäen.


Tämä materiaali on tuotettu osana AVO-hanketta, jonka rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto ja Lapin lääninhallitus. Hanketta koordinoi Suomen eOppimiskeskus ry.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: