Avoimestitutkien

August 24, 2009

Alkajaisiksi

Filed under: Blogit,Sosiaalinen media,Tutkimukseen liittyvää — Joanna Kalalahti @ 17:33
Tags: , ,

Työni AVO-hankkeessa alkoi helmikuussa 2009. Blogin perustaminen on jäänyt puoli vuotta myöhemmäksi paristakin syystä. Harkitsevainen luonteeni on yksi syy – halusin päästä työhön ja hankkeen asioihin sisälle kunnolla ennen kuin minulle muotoutui ajatus siitä, minkälainen tämä blogi tulisi olemaan. Päädyin siihen, että haluan tehdä tästä paitsi hanketta, myös yleisemmin tutkimustani ja työtäni palvelevan blogin – näitä kun on hankala erottaa toisistaan. Toinen syy liittyy omaan tapaani pyöritellä ajatuksia kynän ja paperin kanssa – ne ovat välttämättömiä ajattelutyövälineitä itselleni yhä edelleen, vaikka tietokoneet ovat pitkälti käsin kirjoittelun syrjäyttäneetkin. Minua on pohdituttanut se, miten välttyisin tekemästä tuplatyötä – en haluaisi että siirrän vain blogiini paperille kirjaamiani ajatuksia, jotka ovat tavallaan jo siinä vaiheessa vanhentuneita, kun kynä ja paperi ovat tehneet työnsä ajattelun apuvälineinä. Aikaisemminkin blogieni kirjoittaminen on kärsinyt juuri tästä seikasta – kirjoiteltua tulee todella harvoin.

Blogin hyödyt ovat mielestäni kuitenkin kiistattomat, enkä haluaisi jättäytyä niistä paitsi mistään hinnasta. Blogi toimii erinomaisesti julkisena päiväkirjana, jonka kautta voin paitsi tuoda ajatuksiani jaettavaksi, myös saada niihin kommentteja. Kuitenkin on tunnustettava: en tiedä vieläkään, miten ratkaista kokemani ongelma kynän ja koneen välillä, mutta koetan tuoda blogini kautta tiivistetysti esiin sellaisia työhöni liittyviä ja mieltä pohdituttavia asioita, joista olisi muillekin hyötyä,  ja joihin vastavuoroisesti muiden kommentit olisivat tervetulleita.

P.S. Tietokoneet, verkkopalvelut ja sosiaalinen media ovat tätä päivää, ja niihin liittyvien taitojen oppiminen on tämän päivän kansalaistaito (vrt. Eszter Hargittai). Moni ei enää siirtyisi aikaan ennen Facebookia. Silti löytyy vielä niitäkin, jotka eivät ole sähköpostia koskaan käyttäneet – eivätkä haluakaan käytää. Täysin passiivisten ja kaikkein pisimmällä kiitävien edelläkävijöiden väliin mahtuu valtava joukko erilaisia käyttäjiä ja erilaisia tapoja käyttää tietotekniikkaa hyödyksi. Toivottavaa olisi, että jokaiselle annettaisiin mahdollisuus päästä osalliseksi tietotekniikan hyödyistä, mutta yhtä lailla jokaiselle sallittaisiin myös löytää oma tapansa sitä käyttää, tai olla käyttämättä. Sosiaalisen median sovellusten valtavan kirjon osalta on tutkimuksellisesti mielenkiintoista, miten ja mitä sovelluksia kukin käyttöönsä löytää – luontevaksi osaksi arkipäiväänsä.

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: